Farby Renpol
Farby przemysłowe
Wysokocynkowe - EPZn
TEMAZINC 77

TEMAZINC 77

Farba epoksydowa, dwuskładnikowa o wysokiej zawartości cynku.

Właściwości Chroni powierzchnię stalową poprzez działanie katodowe. Zawartość cynku spełnia wymagania ISO 12944-5.
Kolory Szary.
Stopień połysku Mat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Theoretical coverage

suchej

mokrej

 

40 µm

75 µm

13.0 m2/l

80 µm

155 µm

6.5 m2/l


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Rozcieńczalnik 1031
Stosunek mieszania Żywica 3 części objętościowo 008 7405 
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 7440 
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pędzel.
Dopuszczalny okres użytkowania (+23°C) 16 godz.
Czasy schnięcia

DFT 40 µm

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Suchość pyłowa

50 min

20 min

10 min

5 min

Suchość dotykowa

2 h

1 h

30 min

15 min

Kolejne malowanie

5 h

3 h

1 h

30 min


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 52 ± 2 % obj. (ISO 3233)
Gęstość 2.0 kg / l (po zmieszaniu)
Kod produktu 008 7405

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od + 5 °C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna nie 
powinna przekraczać 80 %. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być 
wyższa o min. 3 °C od punktu rosy. 
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem. Powierzchnię spłukać dokładnie wodą i wysuszyć (PN-EN ISO 12944-4). 

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2 ½ (PN - ISO 8501 - 1). 
Powłoka nawierzchniowa TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GF PRIMER, TEMACOAT HB PRIMER, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT GS 50, TEMACOAT RM 40, TEMACOAT HB 30, TEMACOAT SPA, TEMABOND, TEMACHLOR 40, TEMACRYL AR 50 oraz TEMANYL MS PRIMER.
Malowanie Natrysk hydrodynamiczny,pędzel. Mieszać farbę w czasie malowania. W zależności od techniki nakładania, farba może być rozcieńczona w granicach 0 – 10 %. Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,015 - 0,021”,cis.w dyszy 120-180 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu. Ostre krawędzie, naroża, spawy i inne trudne do pomalowania miejsca powinny być obrobione pędzlem przed malowaniem natryskowym. Przy aplikacji pędzlem farbę rozcieńczyć w zależności od potrzeb.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła mechanicznego Temaspeed Squirrel Mixer.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1031.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 480 g/litr. Zawartość LZO w mieszaninie farby (rozcień. 5 %) wynosi 495 g/l.

BEZPIECZEŃSTWO
  Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Kartach Bezpieczeństwa BHP, które dostępne są na życzenie Klienta.

 • "RENPOL" Sp. z o. o.
  ul. Sokołowska 153
  08-110 Siedlce

  tel.  256 325 290
  fax  256 325 273
  e-mail:
  biuro@farby-renpol.com
 • DZIAŁ HANDLOWY
  ul. Magazynowa 8a
  08-110 Siedlce

  tel.   256 325 290
  fax   256 325 273
  e-mail:
  farby.renpol@gmail.com
 • Mapa dojazdu
  Mapa dojazdu do Firmy Renpol
Oficjalny dystrybutor marek
 • Farby i produkty malarskie Tikurilla
 • Farby i produkty malarskie Tikurilla Temaspeed
 • Farby i produkty malarskie Tikurilla Coatings
 
Znajdziesz u nas produkty malarskie tych firm
strony internetowelogo L77