Farby Renpol
Farby przemysłowe
POLIURETANY - PUR
TEMATHANE 50 - emalia poliuretanowa

TEMATHANE 50 - emalia poliuretanowa

Dwuskładnikowa, półpołyskowa poliuretanowa farba nawierzchniowa, utwardzana izocyjanianem alifatycznym.
Zalecana jako półpołyskowa nawierzchnia w systemach epoksydowych i poliuretanowych narażonych na warunki atmosferyczne.
Zalecana do malowania środków transportu, konstrukcji stalowych,zewnętrznych powierzchni zbiorników oraz maszyn i urządzeń.

 
Właściwości Trwała, nie kredująca farba nawierzchniowa o bardzo dobrej trwałości koloru i połysku.
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, karty kolorów MONICOLOR NOVA oraz SYMPHONY. Barwienie w systemie TEMASPEED.
Stopień połysku Półpołysk
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

40 µm

75 µm

13.7 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1048, 1061 i 1061
Stosunek mieszania Żywica 9 części objętościowo 514-seria 
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 7620 
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny, pędzel
Dopuszczalny okres użytkowania (+23°C) 4 godz.
Czasy schnięcia

DFT 80 µm

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Suchość pyłowa

45 min

30 min

15 min

10 min

Suchość dotykowa

8 h

6 h

4 h

2½ h

Kolejne malowanie

bez ograniczeń czasowych


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 55 ± 2 % obj. (ISO 3233) 
67 ± 2 % wag. 
 
Gęstość 1.2 ± 0.1 kg / l (po zmieszaniu))
Kod produktu seria 514

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od + 5 °C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna niepowinna przekraczać 80 %. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna byćwyższa o min. 3 °C od punktu rosy.
Przygotowanie Powierzchnie zagruntowane: Usunąć tłuszcze i zanieczyszczenia. Powierzchnię zmyć dokładnie wodą i wysuszyć. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu (PN-EN ISO 12944-4).
Powłoka gruntująca TEMACOAT GPL-S PRIMER, GF,HB, HS, GPL-S MIO, RM 40,TEMACOAT SPA,SPA PRIMER, TEMABOND , TEMAPRIME GF, FONTECRYL 10, FONTECOAT EP PRIMER, TEMADUR PRIMER, TEMADUR 20.
Powłoka nawierzchniowa TEMATHANE oraz TEMADUR.
Malowanie Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny, pędzel. Aby uzyskać wysoką jakość wykończenia powłoki zaleca się lepkość farby 30 - 60 s DIN 4. W zależności od techniki nakładania, farba może być rozcieńczona w granicach 10 – 25 %. Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,011 - 0,015”, ciśnienie w dyszy 120 - 160 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu. Przy natrysku pneumatycznym farbę rozcieńczyć do lepkości 20 – 25 s DIN 4. 
Przy aplikacji pędzlem farbę rozcieńczyć w zależności od potrzeb. Do natrysku pneumatycznego można również zastosować rozcieńczalnik 1061. 
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła mechanicznego Temaspeed Squirrel Mixer.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1048 lub 1061.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 425 g/litr.

BEZPIECZEŃSTWO
  Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Kartach Bezpieczeństwa BHP, które dostępne są na życzenie Klienta.

TEMADUR 90 - emalia poliuretanowa TEMADUR 90 - emalia poliuretanowa TEMADUR 90 - emalia poliuretanowa Dwuskładnikowa, połyskowa poliuretanowa farba nawierzchniowa, utwardzana izocyjanianem alifatycznym.
Zalecana jako połyskowa nawierzchnia w systemach epoksydowych i poliuretanowych narażonych na warunki atmosferyczne i agresję chemiczną.
Zalecana do malowania środków transportu, konstrukcji stalowych, zewnętrznych powierzchni zbiorników oraz maszyn i urządzeń.
Doskonała do malowania felg stalowych i aluminiowe. Znalazła zastosowanie jako "twardszy" mocniejszy i tańszy zamiennik akrylowych lakierów samochodowych (szczególnie metaliki).
 
 • "RENPOL" Sp. z o. o.
  ul. Sokołowska 153
  08-110 Siedlce

  tel.  256 325 290
  fax  256 325 273
  e-mail:
  biuro@farby-renpol.com
 • DZIAŁ HANDLOWY
  ul. Magazynowa 8a
  08-110 Siedlce

  tel.   256 325 290
  fax   256 325 273
  e-mail:
  farby.renpol@gmail.com
 • Mapa dojazdu
  Mapa dojazdu do Firmy Renpol
Oficjalny dystrybutor marek
 • Farby i produkty malarskie Tikurilla
 • Farby i produkty malarskie Tikurilla Temaspeed
 • Farby i produkty malarskie Tikurilla Coatings
 
Znajdziesz u nas produkty malarskie tych firm
strony internetowelogo L77