Farby Renpol
Farby przemysłowe
Etylokrzemiany - ESIZn
TEMASIL 90

TEMASIL 90

Farba dwuskładnikowa o wysokiej zawartości cynku na bazie krzemianu etylowego.

Właściwości Zapewnia ochronę katodową miejscowych uszkodzeń mechanicznych. Doskonała odporność na ścieranie, warunki atmosferyczne i wysoką temperaturę na sucho ( + 480 0C ). 
Odporna na oleje i różne rozpuszczalniki także w zanurzeniu. 
Kolory Zielono-szary.
Stopień połysku Mat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

60 µm

120 µm

9.2 m2/l

80 µm

160 µm

6.9 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1029
Stosunek mieszania Żywica 1 część objętościowo 008 7381 
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 7380 
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny, pędzel.
Dopuszczalny okres użytkowania (+23°C) 5 godz.
Czasy schnięcia

DFT 75 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Suchość pyłowo

½ h

15 min

10 min

Suchość dotykowa

1 h

½ h

15 min

Kolejne malowanie przy RH 85 % 

36 h

5 h

2 h

Kolejne malowanie przy RH 70 %

48 h

24 h

7 h

Kolejne malowanie przy RH 50 %

-

48 h

24 h


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 55 ± 2 % obj.
Gęstość 2.0 kg / l (po zmieszaniu)
Przechowywanie Unikać używania utwardzacza starszego niż 6 miesięcy (data podana na opakowaniu).
Kod produktu 008 7381

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia i powierzchni malowanej nie powinna być niższa od - 15 °C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna w granicach 50 - 90 %. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3 °C od punktu rosy. 
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem. Powierzchnię spłukać dokładnie wodą i wysuszyć (PN-EN ISO 12944-4). 

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2 ½-3 
(PN - ISO 8501 - 1). 
Powłoka nawierzchniowa TEMACHLOR 40, TEMACRYL AR, TEMACRYL EA, TEMAL, TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT RM 40 oraz TEMACOAT SPA. 

TEMASIL 90 może być pokrywany w/w farbami, gdy rozcieńczalnik 1029 nie zmiękcza powłoki. 
Aby zapobiec powstawaniu pęcherzy w kolejno nakładanych warstwach, zaleca się wstępne pokrycie powierzchni TEMASILU 90 mgłą mocno rozcieńczonego 25 % TEMACOAT GS 50. Po tym natychmiast nakładać właściwą powłokę. 
Malowanie Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny,pędzel. Mieszać farbę w czasie malowania. W zależności od techniki nakładania farba może być rozcieńczona w granicach 0 - 5% . Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,018 - 0,021”, ciśnienie w dyszy 120 - 180 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu. 
W trakcie malowania wewnętrznych powierzchni zbiorników chemicznych lub pracy w warunkach niskiej wilgotności zaleca się zwilżanie powłoki wodą w czasie 1-24 godzin po jej naniesieniu. Ostre krawędzie, naroża, spawy i inne trudne do pomalowania miejsca powinny być obrobione pędzlem przed malowaniem natryskowym. 

Uwaga: Występuje niebezpieczeństwo pękania i łuszczenia się powłoki przy grubościach większych od ok. 100 µm na sucho. 


Dostępność szczegółowej instrukcji aplikacji produktu na życzenie.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła mechanicznego Temaspeed Squirrel Mixer.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1029.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 470. Zawartość LZO w mieszaninie farby (rozcień. 5 % obj.) wynosi 480 g/l. 

BEZPIECZEŃSTWO
  Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Kartach Bezpieczeństwa BHP, które dostępne są na życzenie Klienta.
 
 • "RENPOL" Sp. z o. o.
  ul. Sokołowska 153
  08-110 Siedlce

  tel.  256 325 290
  fax  256 325 273
  e-mail:
  biuro@farby-renpol.com
 • DZIAŁ HANDLOWY
  ul. Magazynowa 8a
  08-110 Siedlce

  tel.   256 325 290
  fax   256 325 273
  e-mail:
  farby.renpol@gmail.com
 • Mapa dojazdu
  Mapa dojazdu do Firmy Renpol
Oficjalny dystrybutor marek
 • Farby i produkty malarskie Tikurilla
 • Farby i produkty malarskie Tikurilla Temaspeed
 • Farby i produkty malarskie Tikurilla Coatings
 
Znajdziesz u nas produkty malarskie tych firm
strony internetowelogo L77