Farby Renpol
Farby przemysłowe
EPOKSYDY - EP
TEMACOAT RM 40 - gruntoemalia na stal i ocynk

TEMACOAT RM 40 - gruntoemalia na stal i ocynk

Dwuskładnikowa farba epoksydowa na bazie modyfikowanej żywicy epoksydowej.
Używany jako grunt lub warstwa nawierzchniowa do zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni stalowych, ocynkowanych, aluminiowych i betonowych narażonych na obciążenia mechaniczne i agresję chemiczną, a także zakopanych w ziemi lub zatopionych w wodzie.

 Produkt stosowany jako grunt lub warstwa nawierzchniowa do powierzchni stalowych, ocynkowanych, aluminiowych i betonowych narażonych na obciążenia mechaniczne i agresję chemiczną, a także zakopanych w ziemi lub zatopionych w wodzie.  Odpowiednia również do systemów jednowarstwowych.  Stosowana jako bariera wilgotnościowa na powierzchniach betonowych.  
Zalecana do zabezpieczania fundamentów budynków, rurociągów, przenośników, kadłubów statków oraz konstrukcji stalowych i wyposażenia.

Właściwości Doskonała odporność na ścieranie, wpływ czynników chemicznych oraz zanurzenie w wodzie.
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, karty kolorów MONICOLOR NOVA oraz SYMPHONY. Barwienie TEMASPEED.
Stopień połysku Półpołysk
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

80 µm

125 µm

8.1 m2/l

125 µm

195 µm

5.2 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1031
Stosunek mieszania Żywica 4 części objętościowo 161-seria 
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 5600 lub 008 5605 ( szybki ) 
 
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pędzel.
Dopuszczalny okres użytkowania (+23°C) 8 godz. z utw. 008 5600 
4 godz. z utw. 008 5605
Czasy schnięcia

DFT 100 µm

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Suchość pyłowa

z utw. 008 5600

8 h

4 h

2 h

1 h

z utw. 008 5605

5 h

2½ h

1½ h

¾ h

Suchość dotykowa

z utw. 008 5600

16 h

14 h

7 h

4 h

z utw. 008 5605

10 h

8 h

5 h

3 h

Kolejne malowanie, min. 

z utw. 008 5600

16 h

10 h

4 h

2

z utw. 008 5605

10 h

6 h

3 h

1½ h

 

Kolejne malowanie powierzchni

przeznaczonych do zanurzenia, min.

z utw. 008 5600

2 d

36 h

16 h

8 h

z utw. 008 5605

1½ d

18 h

12 h

6 h

Kolejne malowanie  farbami poliuretanowymi, min. 

z utw. 008 5600

2 d

48 h

24 h

12 h

z utw. 008 5605

1½ d

24 h

16 h

8 h


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 65 ± 2 % obj. (ISO 3233) 
77 ± 2 % wag.
Gęstość 1.2 - 1.3 kg / l (po zmieszaniu).
Kod produktu seria 161

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od + 10 °C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna nie 
powinna przekraczać 80 %. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3 °C od punktu rosy. 

UWAGA! Powłoki epoksydowe wykazują naturalną tendencję do kredowania i przebarwień (żółknięcie) przy wystawieniu na działanie warunków atmosferycznych zarówno wewnątrz, jaki i na zewnątrz pomieszczeń. 
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem. Powierzchnię spłukać dokładnie wodą i wysuszyć. (PN-EN ISO 12944-4). 

Powierzchnie stalowe:Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2 ½ . (PN - ISO 8501 - 1). 

Powierzchnie cynkowe: Powierzchnię cynkową wypiaskować lekko czystym, suchym piaskiem kwarcowym. Alternatywnie zmyć powierzchnię detergentem PANSSARIPESU. Detergent i zanieczyszczenia muszą być spłukane dokładnie, najlepiej ciepłą wodą. Powierzchnię wysuszyć. 
Powierzchnie cynkowane ogniowo zaleca się przemalować warstwą tzw.”mist-coat”( farba mocno rozcieńczona 25 – 30 % przed właściwym podkładem). 

Powierzchnie aluminiowe: Usunąć tłuszcze i zanieczyszczenia. Zmatować powierzchnię lub zmyć przy pomocy detergentu MAALIPESU, spłukać dokładnie wodą i wysuszyć. 

Powierzchnie zagruntowane: Usunąć tłuszcze i zanieczyszczenia. Powierzchnię zmyć dokładnie wodą i wysuszyć.Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu. (PN-EN ISO 12944-4). 

Powierzchnie betonowe: Powierzchnia betonu sezonowana min. 4 tygodnie.Wilgotność względna betonu nie może przekraczać 97 %.Usunąć mlaczko cementowe poprzez śrutowanie, wszelkie zabrudzenia przez szlifowanie. Ubytki i pęknięcia naprawić mieszanką TEMAFLOOR 200 z czystym, suchym piaskiem. 
Nakładać 2 - 3 warstwy TEMACOAT RM 40. 
Powłoka gruntująca TEMACOAT RM 40, TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GF PRIMER, TEMACOAT PM PRIMER, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT SPA, TEMABOND, TEMASIL 90, TEMAZINC 77, TEMAZINC 88 oraz 99.
Powłoka nawierzchniowa TEMACOAT RM 40, TEMADUR, TEMATHANE oraz TEMACRYL EA.
Malowanie Natrysk hydrodynamiczny,pędzel. W zależności od techniki nakładania, farba może być rozcieńczona w granicach 0 – 20 % .Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,015 - 0,021”,cis.w dyszy 120 - 180 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu. Przy aplikacji pędzlem farbę rozcieńczyć w zależności od potrzeb.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1031.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 310 g/litr. 
Max. Zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia ( rozcień. 20 % obj.) 456 g/litr. 

BEZPIECZEŃSTWO
  Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Kartach Bezpieczeństwa BHP, które dostępne są na życzenie Klienta. Zasadą generalną jest unikanie wdychania, kontaktu ze skórą i zapewnienie właściwej wentylacji. Zanieczyszczenie skóry powinno być zmyte natychmiast. Zanieczyszczone oczy przemywać dużą ilością wody, jeżeli podrażnienie nie ustępuje zasięgnąć porady lekarskiej. Wyrób tylko do użytku profesjonalnego.
-

Powyższe informacje opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są miarodajne na dzień podany na karcie katalogowej wyrobu. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie ponosimy odpowedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach.
 
TEMACOAT GPL-S PRIMER - na stal i ocynk TEMACOAT GPL-S PRIMER - na stal i ocynk TEMACOAT GPL-S PRIMER - na stal i ocynk Dwuskładnikowy, grunt epoksydowy utwardzany poliamidem, zawierający fosforan cynku. Stosowany na powierzchnie stalowe, aluminiowe i ocynkowane  
 • "RENPOL" Sp. z o. o.
  ul. Sokołowska 153
  08-110 Siedlce

  tel.  256 325 290
  fax  256 325 273
  e-mail:
  biuro@farby-renpol.com
 • DZIAŁ HANDLOWY
  ul. Magazynowa 8a
  08-110 Siedlce

  tel.   256 325 290
  fax   256 325 273
  e-mail:
  farby.renpol@gmail.com
 • Mapa dojazdu
  Mapa dojazdu do Firmy Renpol
Oficjalny dystrybutor marek
 • Farby i produkty malarskie Tikurilla
 • Farby i produkty malarskie Tikurilla Temaspeed
 • Farby i produkty malarskie Tikurilla Coatings
 
Znajdziesz u nas produkty malarskie tych firm
strony internetowelogo L77