Farby Renpol
Bejce i lakiery
Rozpuszczalnikowe
Pinja Sol Color

Pinja Sol Color

Przezroczysty impregnat do drewna. Zawiera aktywne środki przeciwpleśniowe i przeciwgnilne.

 
Kolory Bezbarwny.
Karty kolorów Ograniczona paleta kolorów wg TVT  (lub RAL niedokładne)
Stopień połysku Półmat
Wydajność

8 - 10 m2/l (100 μm).

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz kształtu i chropowatości malowanej powierzchni.

Rozcieńczalnik 1054
Nakładanie

Metoda nakładania

Lepkość DIN4

Zanurzanie

Lepkość handlowa

Natrysk

Lepkość handlowa

Pędzel

Lepkość handlowa

Czasy schnięcia

(110 - 120 g/m2)

+ 20 ºC

Suchość do przenoszenia

6 - 12 h

Suchość do układania w stosy

24 h


 

Uwaga!  Kolory na bazie C  mają dłuższy czas schnięcia.

 

Czas schnięcia i ponownego powlekania zależy od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i warunków wentylacji.

Zawartość części stałych ok. 11 % obj., 14 % wag.
Gęstość 0.82 kg/l (bezbarwny)
Kod produktu seria 292

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Wilgotność pokrywanych powierzchni drewnianych powinna wynosić poniżej 20 %. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i impregnatu musi być powyżej 5 ºC, a wilgotność względna powietrza poniżej 80 %.
Obróbka Impregnat dokładnie wymieszać przed malowaniem. Produkt jest gotowy do użycia bez rozcieńczania. W razie konieczności może być rozcieńczony rozcieńczalnikiem 1054.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1054.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 730 g/litr. 
Maksymalna zawartość LZO w gotowym do użycia impregnacie wynosi 730 g/l. 

 

BEZPIECZEŃSTWO
  Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w Karcie Bezpieczeństwa, która dostępna jest na życzenie Klienta.
Dicco Color Dicco Color Dicco Color Bejca rozpuszczalnikowa.
Do powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń.
 
 • "RENPOL" Sp. z o. o.
  ul. Sokołowska 153
  08-110 Siedlce

  tel.  256 325 290
  fax  256 325 273
  e-mail:
  biuro@farby-renpol.com
 • DZIAŁ HANDLOWY
  ul. Magazynowa 8a
  08-110 Siedlce

  tel.   256 325 290
  fax   256 325 273
  e-mail:
  farby.renpol@gmail.com
 • Mapa dojazdu
  Mapa dojazdu do Firmy Renpol
Oficjalny dystrybutor marek
 • Farby i produkty malarskie Tikurilla
 • Farby i produkty malarskie Tikurilla Temaspeed
 • Farby i produkty malarskie Tikurilla Coatings
 
Znajdziesz u nas produkty malarskie tych firm
strony internetowelogo L77